اولین باغ گیاهشناسی هوشمند کشور در کرج

اولین باغ گیاهشناسی هوشمند کشور در کرج

اولین باغ گیاهشناسی هوشمند و نمونه کشور در اراضی دولت آباد کرج واقع شده است.
باغ پنج هکتاری گیاه شناسی یا بتونیک که از چند سال پیش به عنوان نماد فضای سبز منطقه کرج شناخته می شد اکنون با اجرای طرح تغییر و توسعه آن در حال تبدیل به یک مکان علمی تحقیقاتی است.
طرح احداث و توسعه این باغ در زمینی به مساحت 50 هکتار آغاز شده و در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.
این باغ گیاهشناسی متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج است.
اولین باغ گیاه شناسی هوشمند کشور در آینده به سامانه های هوشمند الکترونیکی مجهز خواهد شد که در این سامانه ها شناسنامه الکترونیکی برای نهالها ودرختان آن نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.