داستان تیله و شیرینی

 

تیله وشیرینی
دو تا یال کوچه ای مان بازی میکوردن یه دختر و يه پسر، دخترک چند تا شیرینی داشت و پسرک دی چند تا تیله جیفش دبو، از قضا با هم قرار بییَشتن که تیله ها و شیرینی رِ عوض کنن، اما پسرک خره دیم یواشی اون تیله بزرگه و شش پره قایم کورد و مابقیشه هادا به دخترک، اما دخترک هرچی شیرینی داشت ،هادا اون یاله بازیگوشه….
اون شوو دخترک خوتی به و تومام شو خوو میدی که داره با تیله های قشنگش بازی مینه….اما
اون خره دیم متقلب تومام شوو داشت به این فکر میکورد که نکنه دخترک تومام شیرینی هاشه هاندایه باشه…
عذاب مال کسیه برار جان که صادق نوباشه و ارامش سهم اونیه که صادقه

محمدگودرزی

منبع:alborzema.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.