درباره ما

این سایت برای معرفی جنبه های مختلف کرج از قبیل روستاه های کرج فرهنگ ورسوم ودیگر اطلاعات شهر کرج راه اندازی شده امید است تا در ارتقای شهرمان مفید باشد