شعر زيبا و دلنشين باجی جان از استاد زرندي

#باجی جان

 

باجی باجی جان

جان باجی جان

کوجیک دری؟

بالا خانیک

چی میریسی؟

چرخ ریسک

بیو پایین بیهل که باجیت بریسه

بیو پایین بیهل که باجیت بریسه

 

عمریه چرخ و فلک وازی مینه باجی باجی جان

شوو و روز پشت هم اندازی مینه باجی باجی جان

 

وازی هاش خیلی ها ر راضی مینه باجی باجی جان

پاری وقتا لج و لجبازی مینه باجی باجی جان

 

……

 

سر ه بازار ه نگا، شهر فرنگ ه باجی جان

محشر ه قیامت ه دعوا و جنگ ه باجی جان

 

پول ه پارو مینه هر کی که زرنگ ه باجی جان

سنگ ه گولماله به پای خر ه لنگ ه باجی جان

 

……

 

باجی جان ترکا میگن دونیا یالان دونیا یالان

من میگم عاشق و معشوقه یالان شیدا یالان

 

یار یالان، عشق یالان، زشت یالان، زیبا یالان

دور یالان، نزدیک یالان، اینجا یالان، اونجا یالان

 

……

 

کی میگوت آدم باید آدم باشه؟ باجی باجی جان

پیش ه باباش همیشک ببم باشه؟ باجی باجی جان

 

صاف باشه، ساده و دست ه کم باشه؟ باجی باجی جان

بامحبت، بری از ستم باشه ؟ باجی باجی جان

 

……

 

باجی جان، عمر مثل ه چلچله ها پر میکشه

چرخ ه گردون همه ر اینور و اونور میکشه

 

آدمی زاده ر از پوش پایین تر میکشه

عاقبت کاسهء زهر ه اجل ه سر میکشه

منبعALBORZEMA.IR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.