قطعه شعری به نام کرسی ازمحمد گودرزی

کرسی

 

*?اثری از محمد گودرزی?*

 

*بیخ کرسی سخن نغز نگو ، حرف بزن*

 

*چون هوای دی و بهمن شو، فقط برف بزن*

 

*بیخ کرسی بنشین ، شب چره و شیر بخور*

 

*گر که تعطیل بُدی ، رحم نکن سیر بخور*

 

*بیخ کرسی شب چله بنشین ،زاری کن*

 

*جمع تر باش شوم جا، تو فدا کاری کن*

 

*بیخ کرسی چو نشستی، گله از روز نکن*

 

*گرم شو ، شکوه ز سرمای گدا سوز نکن*

 

*بیخ کرسی همه جمعند ، تلگرامی نیست*

 

*حرف ها ، تایپ نخواهد شد و پیغامی نیست*

 

*بیخ کرسی همه اخبار به روز است به روز*

 

*زیر کرسی دم منقل چو تموز است تموز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.