پوشش قدیم دهات کرج

نگاهی به گذشته
پوشاک قدیم دهات کرج

بافت پوشاک مردم روستاهای کرج در گذشته از پشم و از پنبه بود. از پنبه پارچه هایی به نام کرباس ،چارنالی،الیجه می بافتند ،که حد اکثر از 3 رنگ بیشتر نبود . از تهیه نخ تا پارچه و اغلب لباس به عهده ی زنان بود و در قسمتهایی از آن مردان نیز به کمک می آمدند. کرباس مثل لی بود و سفره، روکش گهواره«جلیله»و لحاف و تشک و بالش از آن تهیه می شد. رنگ آن برای رختخواب اغلب آبی بود.بافت شطرنجی که از۳ رنگ بود زنان به صورت مربع تا شده به کمر می بستند و کار می کردند.
نوع دیگر پارچه چار نالی بود که در بافت آن۳یا ٤ رنگ به صورت عمودی و مرتب باید بافته می شد . رنگهای متداول به کار رفته در آن سفید و سیاه و آبی و قرمز بود و از این پارچه برای مردان جوان قبا می دوختند . برای پیرها همان پارچه ی کرباس بود.
نکته اینکه پیراهن مردان«جامه»
را از سر شانه تا پایین جا دکمه باز می کردند و برای مردان جوان جلو جامه دکمه می خورد.
پارچه دیگر به نام الیجه بود که ریزبافت تر بود و برای زنان و دختران از این پارچه استفاده می کردند. اغلب مردان وزنان کمر می بستند .بند لباس و شلوار را هم خودشان می بافتند.
از پشم هم جوراب ساق بلند می بافتند.
نمد هم به عنوان زیر انداز از پشم تهیه می شد.
قابل ذکر است که در ابتدای فصل سرما هر خانه مقدار پشم و پنبه ی مورد نیاز را تهیه کرده و به جز جوراب که همان زمستان بافته می شد بقیه پنبه ها تا بهار باید نخ می ریسیدند .
پشم را با چل می ریسیدند و پنبه را با چهره .
اگر کسی جا می ماند بقیه به کمکش می رفتند تا برای پارچه بافی بهار که کار جمعی بود آماده شود.

منبع:

https://telegram.me/kalvanihaie

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.