طبیعت کرج

دره وسیه

دره وسیه تونل زمان به طبیعت کوهستان های البرز یکی از معدود اماکن گردشگری کرج که فقط برای ساکنین کرج شناخته شده است، [...]