تعزیه خوانی در کرج

تعزیه در ایران

عزالدین علی ابن محمد بن الاثیر که در سالهای ۶۳۰ ـ ۵۵۰ ( ه ـ ق )میزیسته در کتاب الکامل فی التاریخ خود در حوادث سال ۳۵۲ ( ه ـ ق ) از برگزاری مراسم عزاداری برای آل رسول ا… در دهم محرم سال مذکور در بغداد می نویسد.

وی بیان می کند به فرمان سلطان معزالدوله دیلمی تمام شهر تعطیل می شودم و چادرهای بسیار بزرگ برای اجرای مراسم سوگواری برپا می شود و از مصیبت بزرگی که در جنگ نابرابر و ناجوانمردانه بر اهل حرم حسین ابن علی (ع) رفته بود به اجرا در میآید.

در این سال چون سلطان شیعه بودند برای اولین بار وقایع کربلا به نمایش در می آمد و سنیان جرات جلوگیری از این مراسم را نداشتند.

مولانا حسین کاشفی واعظ سبزواری کاتب کتاب تعزیه نامه ها که در قرن هشتم ( ه ـ ق)میزیسته در کتاب روضه الشهدا در فتوت نامه سلطان نخستین کسی است که متون هنر نمایش تعزیه را می نگارد.

یکی از قدیمی ترین تعزیه نامه ها که شامل ۳۳ تعزیه نامه است به نام جنگ شهادت است.

که در سال ۱۸۳۴ میلادی برابر با ۱۲۱۳ (ه ـ ش) حدود ۱۷۷سال پیش توسط الکساندر ادموند جمع آوری شده است که اکنون در کتاب خانه ملی شهر پاریس نگه داری می شود.

آقای صادق همایونی در کتاب تعزیه و تعزیه خوانی مینویسد : تعداد تعزیه ها در حدود ۱۰۰ تاست که ۹۹ تا از این تعداد متن های آن به دست آمده که توسط سفیر ایتالیا اقدام به جمع آوری شده است. ایشان موفق می شوند تعداد ۱۰۵۵ عدد از متن های تعزیه نامه ها را به صورت کتاب درآورد.

سابقه ایرانیان جهت به نمایش درآوردن سوگواری به عهد باستان برمی گردد . که مردم سالها پس از مرگ سیاوش برایش سوگواری می کردند . سوگ سیاوش یکی از ماندنی ترین مراسم قبل از اسلام در ایران است . ساوش پسر کیکاووس به فرمان افراسیاب و به دست گرسیوز در جنگ میان ایرانیان و تورانیان کشته شد و سرش از بدن جداگشت و چون خون او بر زمین ریخت گیاه سبزی از آن رویید.

تعزیه خوان های برغان

علی اکبر برغانی اهل اغرا تکیه دولت

مراد محمد برغانی بکائی

میرزا ابوالقاسم بکائی

رضا قاضی

محمد نعیمی

سید آقا تالیانی

حسین جان نعیمی

تعزیه خوانهای کلاک

حاج قدرت آقامحمدی(تعزیه گردان)حاج حسین علی اسکندری (تعزیه گردان)

حاج محمود ابوالحسنی(تعزیه گردان)

حاج شیخ رضا رضاقلی(تعزیه گردان)

حاج جباری

حاج محمد علی خدابخشی(امام خوان)

حاج استاد شعبان یزدی(حبیب ابن مظاهر)

حاج حسن ابوالحسنی(شمر)

حاج علیرضا خلج(شمر)

حاج محمدرضا خلج(شمر)

حاج قاسم نورانی(شمر)

حاج نوروز…(شمر)

حاج برات (درویش خوان)

حاج علی رضاقلی(زینب خوان)

حاج خلیل خلج (سجاد خوان)

حاج علی شاهمحمدی(فضه خوان)

حاج میرزا علی شامحمدی(درویش خوان)

حاج تقی رضاقلی(امام خوان)

منبع:

hasanshamohammadi.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.