روستای علاقبند کرج

علاقبند:

علاقبند از روستاهای دهستان برغان می باشد
علاقبند حدفاصل تالیان وسیاکران واقع است کنارجاده. علاقبند یعنی ابریشم برغان رشته ازابریشم ساختن . علاقبند به کسی می گویند که ابریشم تابیده ونوار وقیطان فروشد .نکته آنکه از گذشته از دور درروستاهای برغان رود ابریشم داری رواج داشته است. هنوزهم در روستا ی علاقبندآثاری از بازار وچهارسوق برای خریدوفروش هست . عطایی وپرده دار از سادات روستا هستند وهردو ازاعقاب سیدمحمد میرخان می باشند که اکنون قبراودردره میشانک روبه روی علاقبند است میرخانی های تالیان ازاعقاب اوهستندوباعطایی ها وپرده دارها نسبت دارند هنوزهم فامیلی برخی از منسوبان عطایی همچون سیدعزیز وسیدحجت میرخانی است.ازمیان پرده دارها شماری تعزیه خوان برخاسته ازجمله سیدصادق پرده دار که هنرمندی بی نظیر است .ازدیگرفامیلی های روستا این هاست : گلی- نشترودی- رضوانی- تخم بذر . حکمت گلی نیز از تعزیه خوانهای مشهور این روستاست . منشا گلی ها روستای تکیه بوده برخی درتالیان وبرخی درعلاقبندهستند.
<<زکریامهرور>>

برای  خواندن معنی کلمات محلی کرجی اینجا کلیک کنید

@baraghanrostayekohan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.