رسم تیر ماه سیزده یا دستمال بنگن یا شال اوزانک

 

این رسم احتمالا در بیشتر جاهای کرج مرسوم بوده ولی ما در اینجا اختصاصی این رسم مربوط به روستای دروان صحبت می کنیم

در قدیم خانواده هادر شب 13آذرهر سال در کنار هم جمع می شدندجوانان  وبیشتر نوجوانان می رفتند خانه فامیل ها  یا شال دستشون بود یا دستمال بلند یاهر چیز شبیه به اینها

گوشه شال یا دستمال بین در قرار می دادند ودر را محکم می بستد تا صاحبخانه متوجه حضور وقصداینهابشود این کار جوری انجام می شد که چهره شخص توسط صاحبخانه دیده نشود

صاحبخانه هرچیز خوردنی مثل کشمش ،خرما ،میوه ،قند ،توت،سنجد،گردو،یا هرچیز دیگری که در منزل بود داخل پارچه قرار می دادند وبه طرف می گفتند که بکش، طرف شال یا دستمال رو می کشید ودر حال شادی فرار می کرد

چقدر خوب است ما رسوم گذشتگانمان را فراموش نکنیم وبا انتقال به کودکانمان این ارزش های سنتی را حفظ کنیم

اگر در محل شما این رسوم برقرار است در زیر قست نظرات بیان کنید تا با انتشار این رسم ها دیگران هم مطلع گردند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.