روستای آغشت (اغشت )

روستاهای دهستان برغان
آغشت (اغشت )- کلمه ی اغشت مرکب از آب اغشت است وغشت ازغشتیدن است به معنی غلتیدن وانباشته شدن . پس اغشت یعنی جایی که آب درآن جمع می شود ودر زمین های این ناحیه اغلب جاهایی هست که آب انبارهای زیرزمینی غنی دارد .اغشت سابقا قلعه ای داشته شرفی آن روستاهای ورده وسیبان دره است وغربش ولیان آجین دوجین .جنوبش روستاهای تکیه وباغبانکلا است . رودخانه اغشت سه شاخه دارد وا شاخه های برغان رود است شاخه گلین رود(کلی رود )ازارتفاعات کوه قلعه دوش وکوه کفاب وکوه گزانی
یرد سرچشمه می گیرد وشاخه اصلی ازکوه مردنوراز(2877متر ) وکوه کفاب وکوه ایوانک از روستای سیرود درشمال روستاسرچشمه می گیرد.امام زاده بی بی قزلر وسه

امام زاده دریک مکان به نام های احمد ومحمد وخاتون بیانگرحضورمالکان بزرگ یا صاحبان عنوان درگذشته روستا است .
درتکیه نیز امام زاده علی اکبر است ودرداخل آن قبرعباسقلی خان خدابنده لو است. درمحوطه ی آن آرامگاه مرتضی ممیز پدر گرافیک ایران در میدان ممیز.
نام های خانوادگی روستا چنین است:
اسدی- اشجعی-اصلانی برغانی-تابان فر-توانگر-حسینی-خیلدار-دادگر- رودگر-زرفشان- شجاعی-شمس- صارمی- عالم پناه -قبادی – قزل ایاق- قلیچ-کوه افکن- مهرپویان – نجفی- یمینی
از آقای حسن قزل ایاق که خودازفرهنگیان اغشت است وازطایفه ی آق قویونلو است که پیش از صفویان به منطقه کوچیده اند وباقوانلوهای تالیان نیز نسبت دارند باید تشکرشود .
ازمحله های اغشت که حدود200نفرجمعیت دارد این هاست:
اصلان محله- پشت محله- بیخ محله – کوچه مسجدی- جرایی- جیرایی-چشمه کلاک- چشمه آسیاب- تول چشمه- میان چال- ده واها- ارک مان(ارک ماد )مغولی سر – عالم زمین و…. است.
<<زکریامهرور>>

برای  خواندن معنی کلمات محلی کرجی اینجا کلیک کنید

@baraghanrostayekohan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.