معرفی قله پورا

ارتفاع قله: 2998 متر از سطح دریا

موقعیت جغرافیایی قله: از قله های البرز مرکزی و بر روی خط الراسی شرقی غربی قرار گرفته است. در قسمت شرق آن قلل كندر، چشمه شاهی و پهنه حصار، شمال آن قلل ناز و کهار را در بر ميگيرد. در قسمت شمالی قله روستاهای ارنگه، سرزيارت، چاران، سيچال و خور و از جبهه جنوبی از جاده قديم كندر دسترسی دارد.

روستای ارنگه با ارتفاع 1750 متر از سطح دریا در پای این قله قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.