برج میدانک در جاده چالوس

این بنا در روستای میدانک است ومتعلق به قرن هفتم هجری است

برج میدانک از جمله بناهای آرامگاهی منفرد می باشد ، این برج در کیلومتر 60 جاده کرج به چالوس واقع شده است . مقبره تشکیل شده است از یک بنای هشت ضلعی که در ورودی آن رو به غرب (جاده) است و ایوانی که جلوی در ورودی آن ایجاد شده است .
تزئینات این بنا اندک است . بنا از بیرون دارای تزئینات محراب مانندی است که در بالای آن تزئینات گوشواره مانند ایجاد شده است . داخل آرامگاه نیز تزئینات محراب مانند وجود دارد که در بالا و نزدیک سقف به وسیله کاربند هشت ضلعی تبدیل به شانزده ضلعی و در نهایت به دایره مبدل گردیده و گنبد روی آن پیاده شده است. برج میدانک از جمله بناهای آرامگاهی می باشد که بدون تاریخ بوده و درباره شخصیت های مدفون دراین آرامگاه اطلاع دقیقی در دست نیست . برخی این مقبره را مربوط به قرن هفت هجری ، دوره سلجوقی می داند . برخی دیگر این برج را مربوط به دوره مغول می دانند . به نظر می رسد برج میدانک با توجه به شیوه و سبک معماری به کار رفته درآن مربوط به دوره انتقالی اواخر سلجوقی و اوایل مغول باشد . برج میدانک به شماره 1596/3 در تاریخ شش اردیبهشت ماه 1357 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

joa.blogfa.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.