سه باغ سیب مهرشهر، جهانشهر و کاخ شمس

 سه باغ سیب مهرشهر، جهانشهر و کاخ شمس

کرج با انبوه درختان راست قامت و سرسبز خود در گذشته باغشهر نامیده می شده و هرچند که از آنهمه سرسبزی، اینک ،اندک میراثی مانده اما بازهم ظرفیت جذب گردشگر و معرفی به عنوان یک جاذبه طبیعی را داراست.
باغها و فضاهای سبز یک شهر امروزه به مثابه ریه های آن به شمار می روند و تلاش در حفظ و نگاهداری آنها یکی از مهمترین وظایف مردم و سازمانهای متولی این فضاها به شمار می رود.
گرایش ذاتی فطرت انسانها به طبیعت و نقش فضای سبز در سلامت روانی انسانها، اهمیت نگاهداری محیط زیست و توسعه پایدار و زیبایی شناسی شهری، ضرورت توجه به باغها و فضای سبز را بیش از پیش روشن می کند.
باغهای کرج نیز که در مواردی دارای آثار و قدمت تاریخی هستند از ارزش و توانمندی گردشگری به سزایی برخوردارند.
سه باغ سیب مهرشهر، جهانشهر و باغ کاخ شمس (مروارید) نیز میراثی از باغشهر کرج هستند که تا به امروز باقی مانده اند هرچند که در مقاطع زمانی گوناگون مورد بی مهری هایی قرار گرفته اند.
این باغها به رغم داشتن مالکان حقیقی و حقوقی جزء سرمایه های طبیعی شهر کرج محسوب می شوند و تنها سرمایه های زیست محیطی کرج هستند که باید اقدامهای لازم در زمینه جلوگیری از تخریب آنها به عمل آید.
باغهای کرج در طرح اصلاح طرح تفصیلی کرج شناسایی شده است و آنجایی که باغ است باید باغ باقی بماند.
باغ جهانشهر محدوده آن به وسعت حدود 70 هکتار تعیین شده و به عنوان اثر طبیعی ثبت ملی و حفظ شده است و عمده مالک این باغ نیز شهرداری کرج است.
باغ کاخ شمس (مروارید) : هم خود کاخ شمس و هم باغ آن ثبت ملی شده و کل محدوده باغ مروارید به عنوان حریم درجه یک کاخ ثبت شده و هیچگونه ساخت و سازی در آن انجام نمی شود.
باغ سیب مهرشهر را نیز برای ثبت در فهرست آثار ملی و طبیعی معرفی شده و به زودی ثبت ملی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.