ویژگی های شهر کرج

شهر كرج داراي مزيت هاي نسبي و ويژگي هايي است كه در سطور زير به برخي از آنها اشاره مي شود :

1 – مركزيت صنعتي ، كشاورزي و تجاري : وجود واحدهاي صنعتي و كشاورزي نظير باغات در مناطق كوهستاني و همجوار كرج و تأمين نيازمنديهاي استان تهران و كشور در بازار ميوه و تره بار ، وجود بنگاه ها و نهادهاي تجاري و معاملاتي و شبكه هاي حمل و نقل – بيمه – بانكداري از عوامل ايجاد موقعيت براي شهر كرج بوده اند .

2 – استقرار در امتداد راه هاي مواصلاتي و اتصال استانهاي غربي و شمالي با تهران و استانهاي ديگر و همجوار با شهر تهران ، كه با دو محور موازي خيابان شهيد بهشتي و اتوبان تهران – زنجان كه به عنوان محور درون شهري نيز عمل مي نمايد ، در اهميت و توسعه شهر تأثير بسزايي داشته است .

3 – رودخانه كرج كه نقش تأمين كننده آب شرب تهران و آب كشاورزي كرج و شهريار را برعهده دارد و تأثير بسزائي در تلطيف هوا و طراوت و شادابي پيرامون  دارد .

4 – وجود استعدادهاي طبيعي مانند قلعه صلصال ، بناي تاريخي الهه آب شهرستانك ، آتشگاه ، كاروانسراي شاه عباسي ، موزه حيات وحش . اماكن تاريخي ، پيست اسكي ديزين ، كه زمينه مناسبي را براي توريسم و اكوتوريسم كرج بوجود آورده است .

5 – ساختار نيروي انساني به لحاظ كمي وجود سطوح مختلف مهارت ها و تخصص ها و به لحاظ كيفي روحيه مشاركت جويي ، شهرنشيني ، همزيستي قومي .

علاوه بر مزاياي فوق شرايط اقليمي ، آب و هوايي مساعد و نزديكي به شهر تهران ، امكان اشتغال تمهيدات اجتماعي و فرهنگي موجب شده است كه شهر كرج به يك شهر جاذب جمعيت تبديل شود كه در زير . نظري به رشد جمعيت در شهر كرج طي سالهاي مختلف انداخته مي شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.